Werkgroep starten

Kiezen locatie

Als locatie moet je een plaats in ringslangleefgebied kiezen, op overbrugbare afstand (maximaal 5 kilometer) van een al gebruikte eiafzetplaats. Bij twijfel kunt u navraag doen bij RAVON of terreineigenaren. Een zonnige ligging met beschutting in de omgeving is van belang. Geschikte locaties zijn bosranden, langs houtwallen en heggen of langs dichte ruigtevegetaties. Ook moeten ze op ruime afstand van wegen worden aangelegd (Zuiderwijk et al., 1993).

Materiaal

Overleg met terreinbeherende instantie wat er lokaal aanwezig is aan b.v. maaisel, houtsnippers, riet, bladafval. Probeer indien er veel fysieke arbeid nodig is met de terreineigenaar het werk (deels) machinaal aan te (laten) voeren.Uitvoering van ten minste een deel van de werkzaamheden door jezelf en andere werkgroepleden verhoogt natuurlijk de betrokkenheid.

Doe mee!
Maak op broeihopen.nl uw eigen werkgroeppagina aan. Voer uw gegevens in en vergelijk de resultaten met broeihopen in heel Nederland.

Werkgroep aanmelden